มรภ.เชียงใหม่ ครองอันดับ1 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏ ยอดนิยมที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุดปี 2023

ในทุกๆ ปี การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักศึกษา, ผู้ปกครองและวงการการศึกษาโดยรวม ในปีนี้ thaitopu.com ได้เปิดเผยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยล่าสุด โดยมีการสำรวจทางออนไลน์  โดยได้ผลการสำรวจ ดังนี้

UploadImage

TOP 10 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยไทย (ราชภัฏ) ยอดนิยม ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด ปี 2023

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้

1. วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทั่วประเทศเก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน

2. เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มประเภทมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

3. เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์  ด้านบริหาร-บัญชี ด้านนิเทศศาสตร์

    โดยแบ่งคำถามตามกลุ่มหลักสูตรที่นักเรียนสนใจในทุกประเภทมหาวิทยาลัย อาทิเช่น..

    1.เลือกตามประเภท ม.ไหน ที่น้องอยากเรียน?

    2.หลักสูตรแพทยศาสตร์ ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?

    3.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?

    4.หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?

    5.หลักสูตรไอที ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?

    6.หลักสูตรพานิชยศาสตร์และการบัญชี/บริหารธุรกิจ/วิทยาการจัดการ ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน

    7.หลักสูตรมนุษย์-ศิลปศาสตร์-ภาษา ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?

    8.หลักสูตรการบิน/ธุรกิจการบิน/เทคโนโลยีการบิน ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?

    9.หลักสูตรนิติ-สังคมศาสตร์-เศรษฐศาสตร์-รัฐศาสตร์ ม. ไหนบ้างที่อยากเรียน?

    10.หลักสูตรสถาปัตย์-ศิลปกรรม ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?

    11.หลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?

    12.หลักสูตรดิจิทัลมีเดีย ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?

    13.หลักสูตรอินเตอร์/นานาชาติ ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?

    14.หลักสูตรการท่องเที่ยว/การโรงแรม ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?

    15.หลักสูตรอักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?

    ฯลฯ

4. เก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง *เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มี.ค. - ธ.ค. และประกาศผลการโหวต ในเดือน ม.ค. - ก.พ. ของปีถัดไป

 

ทำไมคุณต้องสนใจการจัดอันดับนี้?

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาที่กำลังมองหามหาวิทยาลัยที่เหมาะสม ผู้ปกครองที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลาน  หรือผู้ที่ทำงานในวงการการศึกษา การเข้าใจการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณทำการตัดสินใจที่มีข้อมูลเพียงพอในการรู้จักหรือยอดนิยมในปีนั้นๆ thaitopu.com ได้นำเสนอผลการจัดอันดับและร่วมสำรวจทางออนไลน์เพื่อวัดผลสำรวจมหาวิทยาลัยของไทย เพื่อช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของวงการการศึกษาในประเทศไทยอีกด้วย  ติดตามผลหลักสูตรอื่นๆได้ที่นี่ https://www.thaitopu.com/ter/?year=2023