14 มหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับโลก จากการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings 2019
วันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ตามเวลาในประเทศไทย Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังอีกแห่งหนึ่งจากประเทศอังกฤษ ได้มีการประกาศผล อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2019 (Times Higher Education World University Rankings 2019) ซึ่งนับเป็นปีที่ 15 ติดต่อกันแล้วที่ Times Higher Education สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นับตั้งแต่ปี 2004

การจัดอันดับโดย Times Higher Education มหาวิทยาลัยโลก 2019 รวมกว่า 1,250 มหาวิทยาลัย ทำให้เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 

10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
1. มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
University of Oxford 

2. มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
University of Cambridge 

3. มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
Stanford University

4. สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
Massachusetts Institute of Technology 

5. สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
California Institute of Technology 

6. มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
Harvard University 

7. มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
Princeton University

8. มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา
Yale University 

9. อิมพิเรียลคอลเลจลอนดอน ประเทศอังกฤษ
Imperial College London 

10. มหาวิทยาลัยชิคาโก  ประเทศสหรัฐอเมริกา
University of Chicago 
 

มหาวิทยาลัยไทย

ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2019 (Times Higher Education World University Rankings 2019) คือ จำนวนมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับเพิ่มขึ้น จากเดิมในปีที่ผ่านมา ติดอันดับ 10 มหาวิทยาลัย ในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น ติดอันดับ 14 มหาวิทยาลัย ได้แก่

.
อันดับ 601-800

มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University
 
อันดับ 801-1000

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University
 


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree University of Technology
 
อันดับ 1001+

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabangมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University
 


มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen University
 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
King Mongkut's University of Technology North Bangkokมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Universityมหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan Universityมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Prince of Songkla Universityมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Srinakharinwirot Universityมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University เกณฑ์การจัดอันดับ (methodology) ของ Times Higher Education ประจำปี 2019 (Times Higher Education World University Rankings 2018) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
1. Teaching: The learning environment (30%) คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
 2. Research: Volume, income, reputation (30%) คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย
3. Citations: Research influence (30%) การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง
4. International outlook: staff, students, research (7.5%) ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ
5. Industry income: knowledge transfer (2.5%) รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : Times Higher Education World University Rankings