8 มหาวิทยาลัยดีที่สุดของไทย ในการจัดอันดับ QS World University Rankings 2019
8 มหาวิทยาลัยดีที่สุดของไทย ในการจัดอันดับ QS World University Rankings 2019
Quacquarelli Symonds ('QS') องค์กรระดับโลกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีเจ้าหน้าที่กว่า 250 คน ใน 5 ทวีป QS เป็นที่รู้จักกันดีในด้านการเผยแพร่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย หรือ QS World University Rankings หรือ ระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งการจัดอันดับของ QS นี้ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญหลายสิบล้านคนทั่วโลก มีตัวเลือกด้านการศึกษาต่อที่เหมาะสมกับศักยภาพแต่ละคน


และเป็นประจำเช่นเคยที่ในปีนี้ QS ได้เปิดเผยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings โดยมีเกณฑ์การพิจารณาในด้าน 1. ความมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation)  2. ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต (Employer Reputation)  3. สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Student to Faculty Ratio)  4. การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citations per Faculty)  และ 5. สัดส่วนอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ (International Faculty Ratio & International Student Ratio) 

ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ได้อันดับ 1 ของโลก ประจำ QS World University Rankings 2019 ยังคงเป็นสถาบันจากสหรัฐอเมริกาอย่าง MIT ตามมาด้วยอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด อันดับ 3 มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อันดับ 4  สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย และอันดับ 5 มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (ดูอันดับอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ www.topuniversities.com)


ซึ่งผลของ การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2018 ปรากฏว่า มีมหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับโลกทั้งหมด 8 สถาบัน โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำคะแนนอยู่ในอันดับที่ 271 ของโลก เป็นอันดับที่ดีที่สุดในประเทศไทย 

ตามมาด้วยอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อันดับ 5 ที่อยู่ในอันดับ 801-1000 ของโลกร่วมกัน ประกอบไปด้วย 4 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  


ที่มา : www.topuniversities.com