10 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับเอเชีย จาก Times Higher Education Asia University Rankings 2018

หลายคนคงเคยได้ยินข่าวกันมา ทุกๆ ปีจะมีการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยระดับโลก ซึ่งในปี 2018 ได้มีผลรายงานการจัดอันดับไปเรียบร้อยแล้ว ครั้งนี้เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย ประจำปี 2018 (Times Higher Education Asia University Rankings 2018) โดยTimes Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ

โดยการจัด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย 2018 (Times Higher Education Asia University Rankings 2018) ในปีนี้ ของTimes Higher Education หรือ THE ประกอบด้วย 350 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย โดยมี 25 ประเทศที่ติดอันดับ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่จัดเพียง 300 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย จาก 24 ประเทศที่ติดอันดับ

10 อันดับแรก มหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย (Times Higher Education Asia University Rankings 2018) 
 อันดับ 1  National University of Singapore (NUS) จาก ประเทศสิงค์โปร์ 
 อันดับ 2 Tsinghua University จาก ประเทศจีน
 อันดับ 2 Peking University จาก ประเทศจีน
 อันดับ 4 The University of Hong Kong จากฮ่องกง (ประเทศจีน)
 อันดับ 5 Hong Kong University of Science and Technology จาก ฮ่องกง (ประเทศจีน)
 อันดับ 5 Nanyang Technological University (NTU) จาก ประเทศสิงคโปร์
 อันดับ 7 Chinese University of  Hong Kong จาก ฮ่องกง (ประเทศจีน)
 อันดับ 8 University of Tokyo จาก ประเทศญี่ปุ่น 
 อันดับ 9 Seoul National University จาก ประเทศเกาหลีใต้
 อันดับ 10 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) จาก ประเทศเกาหลีใต้

ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยของไทยก็ไม่พลาดที่จะติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียเข้าไปถึง 10 อันดับด้วยกัน มีสถาบันไหนบ้าง? ตามมาดูกันได้เลย


10 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย


อันดับ 50-100
มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University


อันดับ 101-150
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi


อันดับ 151-200
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree University of Technology


อันดับ 201-250
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang


อันดับ 251-300
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen University

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Prince of Songkla University


อันดับ 301-350
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
King Mongkut's University of Technology North Bangkok

แม้ว่าในปีนี้ มหาวิทยาลัยของไทย ยังคงติดอันดับมากถึง 10 แห่งเหมือนในปีที่แล้ว แต่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของไทยกลับมีอันดับที่ตกลงจากปีที่ผ่านมา บทวิเคราะห์ของ Times Higher Education หรือ THE กล่าวถึง ประเทศไทย ไว้ว่า “ทั้ง 10 มหาวิทยาลัยได้คะแนนในส่วนของงานวิจัยลดลงจากในปีที่ผ่านมา”


เกณฑ์ในการจัดอันดับ (Methodology) 
เกณฑ์ในการจัดอันดับของ Times Higher Education หรือ THE ที่ใช้ในการอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-2017) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
1. Teaching: The learning environment (30%) คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. Research: Volume, income, reputation (30%) คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย
3. Citations: Research influence (30%) การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง
4. International outlook: staff, students,, research (7.5%) ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ
5. Industry income: knowledge transfer (2.5%) รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตนกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้นขอบคุณข้อมูลจาก : Times Higher Education World University Rankings