การจัดอันดับมหาวิทยาลัยคืออะไร มีสำนักไหนบ้าง?

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย เป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยชี้วัดคุณภาพและชื่อเสียงในด้านต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย ในช่วงชีวิตวัยเรียน เชื่อว่าน้องๆ หลายคนต้องเคยได้ยินหรือได้เห็นผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยกันมาบ้า

แล้วน้องๆ เคยสงสัยไหมว่าสำนักจัดอันดับต่างๆ มีเป้าหมายในการจัดอันดับเพื่ออะไร? และผลการจัดอันดับเหล่านั้นมีเกณฑ์ชี้วัดอย่างไร?

บทความนี้ เรามีคำตอบมาให้น้องๆ ทุกคนได้อ่านเพื่อเก็บข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกเรียนต่อได้ง่ายขึ้น และนี่คือ 7 สำนักจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติและเป็นที่นิยมระดับโลก
Times Higher Education (THE) 

นิตยสาร Times Higher Education (THE) ของประเทศอังกฤษ นอกจากจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกแล้ว ยังแบ่งย่อยอีก 11 กลุ่มสาขา ดังนี้


1. ด้านการศึกษา

2. ด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

3. ด้านการแพทย์และสุขภาพ

4. ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

5. ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

6. ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

7. ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ 

8. ด้านสังคมศาสตร์

9. ด้านจิตวิทยา

10. ด้านมนุษยศาสตร์

11. ด้านกฎหมาย

 

 THE ใช้เกณฑ์ในการพิจารณา 5 ด้าน ดังนี้

1. คุณภาพการเรียนการสอน 

2. คุณภาพของงานวิจัย 

3. การนำงานวิจัยไปใช้อ้างอิง 

4. รายได้จากนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้น 

5. มุมมองจากชาวต่างชาติ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.timeshighereducation.comQS University Rankings

Quacquarelli Symonds (QS) สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่ง 
มีการจัดอันดับที่ครอบคลุมทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และตามสาขาวิชาต่างๆ ใช้เกณฑ์ในการพิจารณา 11 ด้าน คือ 


1. ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ 

2. ทัศนคติของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต 

3. สัดส่วนอาจารย์/บุคลากรต่อนักศึกษา 

4. เครือข่ายผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

5. สัดส่วนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างอิง 

6. สัดส่วนงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ 

7. บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

8. สัดส่วนอาจารย์ชาวต่างชาติ  

9. สัดส่วนนักศึกษาชาวต่างชาติ 

10. สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยน  

11. สัดส่วนนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.topuniversities.com


 

UniRank

สำนักจัดอันดับชื่อดังที่เรามักได้ยินชื่อกันอยู่บ่อยๆ UniRank เป็นการจัดอันดับความนิยมของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
โดยการจัดอันดับของ UniRank จะพิจารณาจาก 3 เกณฑ์ ดังนี้ 
 

1. ความนิยมของเว็บไซต์

2. มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน

3. มีข่าวสารใหม่อยู่อย่างสม่ำเสมอ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.4icu.org


 

Ranking Web Of Universities

เป็นจัดอันดับผลงานทางวิชาการโดยวัดจากงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต นอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสารต่างๆ มีเกณฑ์ในการพิจารณาจาก 


1. ผลกระทบที่เกิดการเผยแพร่งานทางวิชาการ

2. การออกแบบเว็บไซต์

3. ข้อดีและข้อบกพร่อง 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.webometrics.info


 

Academic Ranking of World University 

อีกหนึ่งสำนักจัดอันดับที่มีความน่าเชื่อถือ เริ่มจัดอันดับตั้งแต่ปี 2003 โดยมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง ประเทศจีน ใช้เกณฑ์ในการพิจารณา 4 ด้าน คือ

1. ศิษย์เก่าและบุคลากรที่เคยได้รับรางวัลโนเบล หรือระดันนานาชาติ

2. รายชื่อนักวิจัยที่ถูกอ้างถึงเป็นวงกว้างในแต่ละหมวดหมู่วิชา  

3. งานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์และใช้อ้างอิง

4. ประสิทธิภาพการศึกษาต่อคน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.shanghairanking.com
Center for World University Rankings 

องค์กรด้านการพัฒนางานวิจัยต่างๆ ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา 5 เกณฑ์ คือ


1. จำนวนศิษย์เก่าที่เป็นผู้บริหารในองค์กรชั้นนำ

2. จำนวนศิษย์เก่าและอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

3. จำนวนของงานวิจัย

4. งานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ และอิทธิพลของงานวิจัย

5. การอ้างอิงถึงงานวิจัย 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: cwur.org
U.S. News Best Global Universities
นิตยสาร U.S. News & World Report จากประเทศสหรัฐอเมริการได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา 4 เกณฑ์ ดังนี้

1. ชื่อเสียงของงานวิจัยในระดับโลกและระดับภูมิภาค
2. หนังสือ และสิ่งที่ได้รับการตีพิมพ์
3. การอ้างอิงถึงงานวิจัย และผลของการนำงานวิจัยไปใช้ได้จริง 
4. การทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.usnews.com 

การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยบ่งบอกคุณภาพของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ตัวตัดสินชี้วัดว่าสถาบันหรือมหาวิทยาลัยไหนดีกว่ากัน

โดยจุดประสงค์หลักก็เพื่อให้แต่ละมหาวิทยาลัยนั้นได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของแต่ละแห่ง และเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยสำหรับน้องๆ ด้วย