8 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จากการจัดอันดับ QS World University Rankings 2016/2017
UploadImage
 
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings 2016/2017  
 
 
UploadImage
 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อันดับที่  252 

2. มหาวิทยาลัยมหิดล          อันดับที่  283 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      อันดับที่  551-600

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   อันดับที่  601-650

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 701+

6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 701+

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 701+

8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 701+

 
 
UploadImage
 

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ความมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation)
 
 2. ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต (Employer Reputation) 

 3. สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Student to Faculty Ratio)  

 4. การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citations per Faculty) 

 5. สัดส่วนอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ (International Faculty Ratio & International Student Ratio)

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่