ออกมาแล้ว!!! ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามรายวิชา ปี 2017 (QS University Ranking by Subject 2017)

          เป็นธรรมเนียมประจำทุกปีที่วงการการศึกษาจะต้องมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อวัดผลความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ครั้งนี้ Quacquarelli Symonds (QS) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้ประกาศผล การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามรายวิชา (QS University Ranking by Subject) ประจำปี 2017 ออกมาเมื่อวานที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งก็มีหลายๆ มหาวิทยาลัยของไทยเข้าไปติดชาร์ตกับเขาด้วยเหมือนกัน 


          โดยการจัดอันดับตามรายวิชาจะแบ่งเป็น 5 หมวดใหญ่ คือ Art & Humanities (ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์), Engineering & Technology (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี), Natural Sciences (วิทยาศาสตร์), Social Sciences (สังคมศาสตร์) และ Life Sciences & Medicine (วิทยาศาสตร์สุขภาพและอายุรศาสตร์) ซึ่งจะแยกย่อยออกเป็นอีก 46 สาขาวิชา


          สำหรับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกของกลุ่มมหาวิทยาลัยของไทยตามรายวิชา (QS University Ranking by Subject) มีผลดังนี้

- มหาวิทยาลัยที่ยังคงเป็นอันดับ 1 ของไทยคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการจัดอันดับโลกในสาขาวิชาต่างๆ กว่า 20 สาขาวิชา

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้รับการจัดอันดับโลกใน 7 สาขาวิชา

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับที่ดีที่สุด 100 อันดับแรกใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาสมัยใหม่ และ วิศวกรรมเคมี

- สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุดใน 200 อันดับแรก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ก่อนหน้านี้อยู่ที่อันดับ 151-200) และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม/สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ก่อนหน้านี้ไม่ถูกจัดอันดับ)

- มหาวิทยาลัยของไทยได้รับการจัดอันดับรวมทั้งสิ้น 53 รายการ เทียบกับปีที่ผ่านมาที่ได้รับการจัดอันดับเพียง 42 รายการ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยของไทยมีส่วนแบ่งอันดับรวมในทั้ง 46 สาขาวิชา ทั้งในปี 2016 และ 2017 คิดเป็น 0.46% ของทั้งหมด


ออกมาแล้ว!!! ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามรายวิชา ปี 2017 (QS University Ranking by Subject 2017)
ออกมาแล้ว!!! ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามรายวิชา ปี 2017 (QS University Ranking by Subject 2017)
ออกมาแล้ว!!! ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามรายวิชา ปี 2017 (QS University Ranking by Subject 2017)
ออกมาแล้ว!!! ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามรายวิชา ปี 2017 (QS University Ranking by Subject 2017)
ออกมาแล้ว!!! ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามรายวิชา ปี 2017 (QS University Ranking by Subject 2017)


ข้อมูลจาก : topuniversities