Harvard ครองแชมป์โลก จุฬาฯ ยังที่ 1 ไทย ม.เอกชน ติดมา 5 อันดับ ผลจัดอันดับเอกสารวิชาการของมหาวิทยาลัย โดย Google Scholar 2017

Harvard ครองแชมป์โลก จุฬาฯ ยังที่ 1 ไทย ม.เอกชน ติดมา 5 อันดับ ผลจัดอันดับเอกสารวิชาการของมหาวิทยาลัย โดย Google Scholar 2017
 

ข่าวคราวการจัดอันดับกับวงการการศึกษานั้น เรียกว่าเป็นของคู่กัน เพราะผลการจัดอันดับต่างๆ ทั้งจากเว็บไซต์หรืององค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาตินั้น เป็นสิ่งชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของระบบการจัดการศึกษาของสถาบันต่างๆ ได้อย่างดี และบทความนี้ AdmissionPremium ก็มีผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก Webometrics​ ที่น่าสนใจมาฝากกัน

โดยการจัดอันดับของ Webometrics​ เพื่อแสดงให้เห็นความตั้งใจของสถาบันต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์และเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้างทั่วโลก (Open Access) โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทาง Webometrics​ ได้จัดอันดับขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือ ในเดือนมกราคมและกรกฎาคม

ล่าสุด Top Universities by Google Scholar Citations 2017 ประจำเดือนกรกฏาคม 2560 ซึ่งพิจารณาจากการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ที่เผยแพร่ใน Google Scholar มีมหาวิทยาลัยติดอันดับจำนวน 4,982 แห่ง จากสถาบัน 20,000 แห่งทั่วโลก และ ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยทั่วโลก มีดังนี้ 


Harvard ครองแชมป์โลก จุฬาฯ ยังที่ 1 ไทย ม.เอกชน ติดมา 5 อันดับ ผลจัดอันดับเอกสารวิชาการของมหาวิทยาลัย โดย Google Scholar 2017

อันดับ 1  Harvard University จำนวน Citations 1,734,533
อันดับ 2  Stanford University จำนวน Citations 1,197,114
อันดับ 3  Johns Hopkins University จำนวน Citations 1,152,185
อันดับ 4  University of California Berkeley จำนวน Citations 1,106,930
อันดับ 5  Massachusetts Institute of Technology (MIT) จำนวน Citations 995,531
อันดับ 6  University of Chicago จำนวน Citations 958,122
อันดับ 7  University of Cambridge จำนวน Citations 910,756
อันดับ 8  Princeton University จำนวน Citations 900,384
อันดับ 9  University College London จำนวน Citations 889,301
อันดับ 10  University of Oxford จำนวน Citations 866,948
 
 
ในส่วนสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของไทย ได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 31 แห่ง ก็มีทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่มีรายชื่อ โดยมหาวิทยาลัยที่ได้ อันดับ 1 คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามมาด้วย อันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ อันดับ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูบทความเปรียบเทียบ อันดับของปี 2016 ที่นี่ ) และดูอันดับของมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.webometrics.info


Harvard ครองแชมป์โลก จุฬาฯ ยังที่ 1 ไทย ม.เอกชน ติดมา 5 อันดับ ผลจัดอันดับเอกสารวิชาการของมหาวิทยาลัย โดย Google Scholar 2017
 
นอกจากนี้ ยังมี มหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีชื่อเสียงของไทย จำนวน 4 แห่งติดมาด้วยเช่นกัน คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดูบทความเปรียบเทียบ อันดับของปี 2016 ที่นี่) ซึ่งในการจัดอันดับครั้งนี้แสดงให้เห็นความก้าวหน้าทางวิชาการของสถาบันต่างๆ และการเผยแพร่หรือได้รับการอ้างอิงงานวิจัยนี้ จะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่นำไปสู่การจัดอันดับคุณภาพของหาวิทยาลัยในแทบทุกระดับ 

 
Harvard ครองแชมป์โลก จุฬาฯ ยังที่ 1 ไทย ม.เอกชน ติดมา 5 อันดับ ผลจัดอันดับเอกสารวิชาการของมหาวิทยาลัย โดย Google Scholar 2017

ที่มา : www.webometrics.info