ผลการจัดอันดับ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก The 2017 University Web Rankings จาก 200 ประเทศทั่วโลก เดือนกรกฎาคม 60 โดย uniRank
      อีกหนึ่งข่าวคราวการจัดอันดับในวงการการศึกษาที่น่าสนใจ ที่บทความนี้เรานำมาฝากกัน คือผลการจัดอันดับของเว็บไซต์และองค์กรระหว่างประเทศ 4 International Colleges & Universities หรือ www.4icu.org ประกาศผล " The 2017 University Web Rankings : Top 200 Universities in the world " หรือ เว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลก ที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุดจากตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จาก 200 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีการดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 และ รายงานผลปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม เรียกว่า uniRank University Ranking™
 
ผลการจัดอันดับ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก The 2017 University Web Rankings จาก 200 ประเทศทั่วโลก เดือนกรกฎาคม 60 โดย uniRank
     ซึ่ง uniRank University Ranking จะทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจาก ความนิยมของเว็บไซต์ ในแง่ของการเข้าชม ความไว้วางใจ การเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยให้นักศึกษาจากนานาชาติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ำเสมอจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับด้วย
 
     แม้ uniRank University Ranking ยังไม่มีการรายงานเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับ เนื่องจากเหตุผลทางลิขสิทธิ์และป้องกันการสร้างข้อมูลเพื่อให้ผลการจัดอันดับดีขึ้น แต่ผลการจัดอันดับต่างๆ ได้อ้างอิงข้อมูลจาก ฐานข้อมูลอิสระที่เป็นเครื่องมือในการการสืบค้น 3 ประเภท ได้แก่ Google, Alexa และ Majestic Seo โดยใช้เว็บที่เป็นกลางและอิสระจำนวน 5 แหล่ง ได้แก่ 1. Moz Domain Authority 2. Alexa Global Rank 3. SimilarWeb Global Rank 4. Majestic Referring Domains และ 5. Majestic Trust Flow
 
     สำหรับผล Thai University Ranking 2017 ล่าสุด ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่มี เว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยมเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ (เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน) จากมหาวิทยาลัยไทย 118 แห่ง อยู่ในอันดับที่ 40 ของเอเซีย จาก 200 มหาวิทยาลัย และได้อันดับที่ 459 ของโลก จากมหาวิทยาลัย 12,358 แห่งทั่วโลก และอันดับที่ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 3 จุฬาฯ อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามลำดับ

    และในส่วนของผลการจัดอันดับ Thai University Ranking 2017 ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย อันดับที่ 1 คือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตามลำดับ

 

10 อันดับ มหาวิทยาลัยรัฐ 
2017 Thai University Ranking and League Table 

ผลการจัดอันดับ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก The 2017 University Web Rankings จาก 200 ประเทศทั่วโลก เดือนกรกฎาคม 60 โดย uniRank

10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชน 
2017 Thai University Ranking and League Table 


ผลการจัดอันดับ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก The 2017 University Web Rankings จาก 200 ประเทศทั่วโลก เดือนกรกฎาคม 60 โดย uniRankTop 20 2017 Thai University Ranking and League Table

 
Rank University Location
1 Kasetsart University Bangkok
2 Mahidol University Nakhon Pathom
3 Chulalongkorn University Bangkok
4 Chiang Mai University Chiang Mai
5 Naresuan University Phitsanulok ...
6 Khon Kaen University Khon Kaen ...
7 Suranaree University of Technology Nakhon Ratchasima
8 Prince of Songkla University Hat Yai ...
9 King Mongkut's University of Technology Thonburi Bangkok ...
10 Thammasat University Bangkok
11 Burapha University Chonburi
12 Sripatum University Bangkok
13 Assumption University Bangkok ...
14 Rajamangala University of Technology Thanyaburi Thanyaburi
15 Srinakharinwirot University Bangkok
16 Asian Institute of Technology Klong Luang
17 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Bangkok
18 Buriram Rajabhat University Buriram
19 Huachiew Chalermprakiet University Samut Prakarn
20 National Institute of Development Administration Bangkok


ที่มา : uniRank http://www.4icu.org/th/