การจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยในระดับเอเชีย จัดโดย QS University Rankings: Asia 2018 ( ข้อมูลจาก มติชนออนไลน์ )
        จากการจัดอันดับมหาลัยชั้นนำระดับเอเชีย "QS University Rankings: Asia 2018" โดย The Quacquarelli Symonds (QS) สำนักจัดอันดับมหาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีมหาลัยไทย 16 แห่งที่ติดอันดับ 50 ถึงอันดับ 401-450 
1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (50 ของเอเชีย)
2.มหาวิทยาลัยมหิดล (58 ของเอเชีย)
3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (97 ของเอเชีย)
4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (112 ของเอเชีย)
5.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (149 ของเอเชีย)
6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (171 ของเอเชีย)
7.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (178 ของเอเชีย)
8.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (188 ของเอเชีย)
9.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (261-270 ของเอเชีย)
10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (301-310 ของเอเชีย)
11.มหาวิทยาลัยนเรศวร (321-330 ของเอเชีย)
12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (331-340 ของเอเชีย)
13.มหาวิทยาลัยศิลปากร (341-350 ของเอเชีย)
14.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (391-400 ของเอเชีย)
15.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (401-450 ของเอเชีย)
16.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (401-450 ของเอเชีย)

          ผลจากการจัดอันดับครั้งนี้ เผยให้เห็นว่าจุฬาฯ ยังคงติดอันดับ 1 ใน 50 มหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย แต่ตกลงมาอยู่ที่อันดับ 50 จากอันดับที่ 45 ในปี 2017 สำหรับมหาลัยมหิดล ไต่จากอันดับที่ 61 มาเป็นอันดับที่ 58 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ติด 100 อันดับแรก โดยไต่จากอันดับที่ 101 มาเป็นอันดับที่ 97 ในบรรดามหาลัย 10 อันดับแรกของไทย มีเพียง 3 มหาวิทยาลัยที่มีการไต่อันดับขึ้น จุฬาฯ คะแนนลดลง 8 ใน 10 จากตัวชี้วัดของ QS มหาวิทยาลัยไทย 12 แห่ง จากทั้งหมด 16 แห่งในการวัดอันดับของ QS มีคะแนนเกี่ยวกับบุคคลากรระดับปริญญาเอกลดลง ชี้ให้เห็นว่ามหาลัยไทยมีบุคคลากรไม่ทันกับอัตราการจ้างงานในระดับปริญญาเอกทั่วภูมิภาค


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : มติชนออนไลน์