ผลการจัดอันดับ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก The 2018 University Web Rankings เดือนมกราคม โดย uniRank
อีกหนึ่งข่าวคราวการจัดอันดับในวงการการศึกษาที่น่าสนใจ ที่บทความนี้เรานำมาฝากกัน คือผลการจัดอันดับของเว็บไซต์และองค์กรระหว่างประเทศ 4 International Colleges & Universities หรือ www.4icu.org ประกาศผล " The 2018 University Web Rankings : Top 200 Universities in the world " หรือ เว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลก ที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุดจากตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จาก 200 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีการดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 และ รายงานผลปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม เรียกว่า uniRank University Ranking™
 ซึ่ง uniRank University Ranking จะทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจาก ความนิยมของเว็บไซต์ ในแง่ของการเข้าชม ความไว้วางใจ การเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยให้นักศึกษาจากนานาชาติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ำเสมอจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับด้วย
 
แม้ uniRank University Ranking ยังไม่มีการรายงานเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับ เนื่องจากเหตุผลทางลิขสิทธิ์และป้องกันการสร้างข้อมูลเพื่อให้ผลการจัดอันดับดีขึ้น แต่ผลการจัดอันดับต่างๆ ได้อ้างอิงข้อมูลจาก ฐานข้อมูลอิสระที่เป็นเครื่องมือในการการสืบค้น 3 ประเภท ได้แก่ Google, Alexa และ Majestic Seo โดยใช้เว็บที่เป็นกลางและอิสระจำนวน 5 แหล่ง ได้แก่ 1. Moz Domain Authority 2. Alexa Global Rank 3. SimilarWeb Global Rank 4. Majestic Referring Domains และ 5. Majestic Trust Flow


World University Ranking 2018

Asian University Ranking 2018

 
สำหรับผล Thai University Ranking 2018 ล่าสุด ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับที่ 1

อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
อันดับที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยบูรพา
อันดับที่ 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อันดับที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีThai University Ranking 2018 มหาวิทยาลัยรัฐ


Thai University Ranking 2018 มหาวิทยาลัยเอกชน
ข้อมูลจาก : 4 International Colleges & Universities หรือ www.4icu.org